Mental träning

Mental träning

Bokpaket för mental träning

Över 900 sidor personlig utveckling och inspiration.

 • Allt du behöver
 • Fri frakt!
Upptäck Bokpaketet

Johannes Hansen Podcast

Johannes Hansen Podcast

Nytt avsnitt måndag, torsdag och lördag!

För dig som vill utmana dig själv till att utvecklas och växa som människa.

 • Inspiration
 • Mentala verktyg
Lyssna direkt

Online Training

Online Training

Maxa din potential

Utmanande digital coaching med Johannes. Ta reda på vad programmet kan göra för dig.

 • 5,5h material
 • 37 träningspass
 • 14 övningar
Kom igång

Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen än.

Se alla produkter

Inga produkter i varukorgen.

Självkänsla

5 min att läsa

Hur visar sig dålig självkänsla och vad menas med det?

Med låg självkänsla är det lätt att fastna i otillräcklighetskänslor, svartvitt tänkande och rädsla för framtiden. Det är smartare att träna på att lära sig leva med – och bryta negativa tankemönster.

Om du vill hantera dålig självkänsla och dina negativa tankar behöver du acceptera två sanningar:

 1. Du kan bryta dina negativa tankemönster.
 2. Du kan inte tvinga dina negativa tankar att försvinna.

Du behöver gå med på att fortsätta leva med dina negativa tankemönster, men du måste samtidigt träna på att göra det som är viktigt för dig – oavsett vad du tänker eller känner.

Insikten som förändrar hur du ser på dig själv är att alla har svaga tankar, även dina förebilder som känns supersäkra och självlysande. Men en starkare person gör inte lika stor grej av det.

Vad är självkänsla?

För att förklara det beskriver jag nedan samma scenario, där det i första fallet är en person med låg självkänsla och i det andra en person med bra självkänsla.

Varför har jag dålig självkänsla?

För att belysa ett exempel på dålig självkänsla, se en person med manisk städnoja framför dig. Så fort den ser en liten dammtuss måste allt städas om från början. Det spelar ingen roll att gästerna kommer när som helst – allt måste vara skinande rent.

Så fort ett svagt psyke upptäcker en svag tanke är livet över. En negativ tanke får sinnessjukt stort fokus. Personen måste bli av med den, måste prata om den och sedan trycka undan den. Personen upplever sig själv som väldigt osäker och jagsvag. Varje negativ tanke får så stort fokus att det inte finns plats för något positivt.

När du känner dig stark

Se framför dig samma scen med städningen. Ett starkt psyke, eller en person med bra självkänsla, ser också dammtussen, är inte heller nöjd med det, men går fram och ordnar till just det och sedan blir det fokus på det positiva – att välkomna gästerna. Det behöver inte bli kliniskt rent. Hon ser nyktert på situationen.

De negativa tankarna finns där, men eftersom de inte får lika stort fokus får de positiva också plats och personen känner sig starkare. Även en stark person har tankar av tvivel, rädsla och oro. Men hon har tränat på att låta starka tankar styra sitt liv. Hon tvingar inte de negativa tankarna att försvinna, för det går inte. Men hon ger sina positiva tankar större plats.

Vad är det för skillnad på självkänsla och självförtroende?

Begreppen självkänsla och självförtroende hänger ofta ihop men är olika saker. Ditt självförtroende handlar om hur mycket du tror på dig själv när det kommer till prestationer och lyckas med en svår uppgift du ställs inför.

Du kan ha ett bra självförtroende men fortfarande ha en svag självkänsla. I de fallen känner du dig säker på att du kommer att prestera bra men har fortfarande svårt att tycka att du är bra.

Bättre självkänsla

Tre saker att ha i åtanke för att öka självkänsla och få bättre självkänsla:

 1. Du kan tänka negativt ibland, men det spelar ingen roll för du är bra och gör positiva saker ändå.
 2. Du har kontroll över din kropp oavsett vad som händer i ditt huvud.
 3. Du kan börja ta kontroll över vad du vill tänka inför nya upplevelser.

Hur bygger man upp sin självkänsla?

Här är några specifika situationer som du behöver träna på för att känna dig starkare – tänk på ett eget exempel som är viktigt för dig just nu:

 • Prata med en person där det finns en stor laddning.
 • Ställa dig inför folk och prata eller sjunga.
 • Söka jobbet och gå på intervjun.
 • Säga upp dig.
 • Åka på resan själv.
 • Stå upp för en åsikt som inte är populär.

Att vända dålig självkänsla till styrka

För att vända dålig självkänsla till styrka behöver du acceptera att det är mänskligt att ha negativa tankar. När du förstår att dom negativa tankar inte behöver definiera din verklighet kan du börja bygga positiva tankemönster. Det är viktigt att fokusera på dina styrkor och att lära av misstag, snarare än att drunkna i självkritik.

Genom att regelbundet utmana dig själv utanför din trygghetszon kommer stärka din självkänsla och din förmåga att hantera din osäkerhet. Det kräver självklart tålamod men med träning och självreflektion och utveckling kan du omvandla självkänslan till inre styrka.

Dagliga rutiner för att förbättra din självkänsla

För att bygga en stark självkänsla över tid är det viktigt att skapa dagliga rutiner som fokuserar på  positiv självreflektion. Det kan tex vara att börja varje dag med en kort meditation där du reflekterar över vad du är tacksam för. Det hjälper till att ge dig rätt energi och fokus för dagen och minskar stress och negativa tankar.

En annan värdefull rutin är att sätta upp små, uppnåeliga mål för dagen. Att under dagen känna att du uppnår dina mål ger en känsla av prestation och stärker tron på din egen förmåga. Det bidrar även till en ökad självkänsla genom att visa dig själv att du kan uppnå det du bestämmer dig för.

Slutligen, avsluta dagen med en reflektion över vad du har lärt dig och uppnått. Att skriva ner dina insikter hjälper dig att se dina framsteg, och det är avgörande för att bygga en långvarig positiv självbild.

Stärka självkänslan ytterligare

När du vill stärka din självkänsla, bryta negativa tankemönster och känna dig starkare:

 1. Lyssna på podcasten avsnitt #97
 2. Bok om självkänsla: Starkare (läs kapitel 15 och gör övningen)
 3. Investera i din utveckling och träna upp din mentala styrka med webbkursen Stärk din självkänsla.

FAQ

För att stärka sin självkänsla behöver man träna på att bryta negativa tankemönster, acceptera att man inte kan tvinga bort negativa tankar och lära sig att lita på sig själv när man utmanar sig själv och uppnår dom mål man sätter för sig själv.

Självkänsla är hur vi värderar och ser på oss själva. Det påverkar i sin tur vår förmåga att hantera livets utmaningar och våra relationer till andra.

Självkänsla handlar om vår grundläggande uppfattning om vårt eget värde, medan självförtroende är vår tro på vår förmåga att utföra specifika uppgifter, möta utmaningar och uppnå mål.

Om du vill hjälpa någon att stärka sin dåliga självkänsla vill du uppmuntra personen att bryta negativa tankemönster genom att fokusera på deras styrkor och möjligheter. Du kan hjälpa personen att sätta realistiska mål och att uppskatta sina framsteg vilket bidrar till en starkare självkänsla.

Texten sammanfattad

Att träna upp och stärka din självkänsla är en investering i ditt välbefinnande och lägger för att bli en person som är stark och som kan stå emot livets oundvikliga utmaningar och förändringar.