Mental träning

Mental träning

Bokpaket för mental träning

Över 900 sidor personlig utveckling och inspiration.

 • Allt du behöver
 • Fri frakt!
Upptäck Bokpaketet

Johannes Hansen Podcast

Johannes Hansen Podcast

Nytt avsnitt måndag, onsdag och lördag!

För dig som vill utmana dig själv till att utvecklas och växa som människa.

 • Inspiration
 • Mentala verktyg
Lyssna direkt

Webbkurser

Webbkurser

Utmanande digital coaching

Ta reda på hur webbkurserna kan träna din mentala styrka och gör ditt liv större.

 • Stress & utmattning
 • Stärk din självkänsla
 • Hantera åsikter
 • Sätt mål
 • Väx med ditt företag
Upptäck webbkurserna

Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen än.

Se alla produkter

Inga produkter i varukorgen.

Utbrändhet på arbetsplatsen: När jobbstressen blir för mycket
3 min att läsa

Utbrändhet på arbetsplatsen: När jobbstressen blir för mycket

Lär dig känna igen och förebygga utbrändhet på arbetsplatsen. Upptäck orsakerna bakom jobbstress, varningssignaler och strategier för att hantera pressen.

Utbrändhet på arbetsplatsen: När jobbstressen blir för mycket

3 min att läsa

Utbrändhet på arbetsplatsen är ett växande problem som drabbar allt fler i dagens stressiga arbetsliv. När kraven överstiger resurserna och återhämtningen blir lidande, riskerar vi att hamna i en nedåtgående spiral av utmattning.

I den här artikeln utforskar vi orsakerna bakom arbetsrelaterad utbrändhet, hur du känner igen varningssignalerna och vad du kan göra för att hantera jobbstressen innan det går för långt.

Innehållsförteckning:

1. Vad är arbetsrelaterad utbrändhet?

2. Orsaker till utbrändhet på arbetsplatsen

3. Särskilda riskfaktorer som bidrar till utbrändhet

4. Kännetecken på utbrändhet bland arbetstagare

5. Anpassningar och strategier för att hantera jobbstress

6. Vikten av arbetsplatsstöd vid utbrändhet

Stress och utmattning webbkurs banner

1. Vad är arbetsrelaterad utbrändhet?

Arbetsrelaterad utbrändhet uppstår när långvarig exponering för hög stress på jobbet leder till fysisk, emotionell och mental utmattning. Det är ett tillstånd som utvecklas gradvis och ofta smygande, där individen successivt tappar engagemang, motivation och förmåga att prestera i sitt arbete.

Som Johannes Hansen uttrycker det i sin webbkurs om stress och utmattning:

”Utbrändhet eller utmattning beskrivs ofta som något diffust som kommer från ingenstans. Jag har en helt annan uppfattning, och tycker inte du ska gå med på den berättelsen.”

Istället handlar det om en process där kraven från arbetet konsekvent överstiger individens förmåga att hantera dem, utan tillräcklig möjlighet till återhämtning.

2. Orsaker till utbrändhet på arbetsplatsen

Vad är det då som orsakar utbrändhet på arbetsplatsen?

Några vanliga faktorer inkluderar:

 • Hög arbetsbelastning och långa arbetstider
 • Otydliga förväntningar eller motstridiga krav
 • Brist på kontroll över arbetsuppgifter eller arbetssituation
 • Dålig kommunikation eller bristande stöd från ledning/kollegor
 • Orättvis behandling, konflikter eller mobbing
 • Värderingskonflikter mellan individ och organisation
 • Monotona eller understimulerade arbetsuppgifter
 • Brist på erkännande eller belöning för utfört arbete
 • Obalans mellan arbete och privatliv

Ofta är det en kombination av flera faktorer som samverkar och över tid leder till utmattning.

3. Särskilda riskfaktorer som bidrar till utbrändhet

Vissa omständigheter ökar risken för arbetsrelaterad utbrändhet. Dessa inkluderar:

Personlighetstyp:

Perfektionister, ”people pleasers” och personer med svårt att sätta gränser löper högre risk.

Yrke:

Vissa yrken, särskilt inom vård, omsorg, skola och socialt arbete har högre förekomst av utbrändhet.

Organisationskultur:

Företag med ”alltid tillgänglig”-mentalitet eller där övertid är norm ökar risken.

Livssituation:

Stress i privatlivet som skilsmässa, sjukdom eller ekonomiska problem kan göra oss mer sårbara för jobbstress.

Bristande återhämtning:

Personer som inte prioriterar vila och fritid riskerar att bränna ut sig snabbare.

Som Johannes påpekar:

”När jag träffar någon som är i riskzonen så behöver vi inte prata särskilt länge om deras liv förrän det blir uppenbart att personen är på väg att bli utmattad. I vissa fall är det nästan oundvikligt.”

4. Kännetecken på utbrändhet bland arbetstagare

Hur känner du igen utbrändhet på arbetsplatsen?

Vanliga tecken inkluderar:

 • Kronisk trötthet och energibrist
 • Minskad produktivitet och försämrad arbetskvalitet
 • Cynism, negativitet eller likgiltighet inför arbetet
 • Irritabilitet och konflikter med kollegor
 • Kognitiva problem som koncentrationssvårigheter och glömska
 • Fysiska symptom som huvudvärk, muskelvärk eller magproblem
 • Ökad sjukfrånvaro eller önskan att byta jobb
 • Svårigheter att koppla av utanför  jobbet

För en mer utförlig genomgång av tidiga tecken på utbrändhet, se denna artikel på ämnet.

Stress och utmattning webbkurs banner

5. Anpassningar och strategier för att hantera jobbstress

Att hantera jobbstress innan den leder till utbrändhet kräver både individuella och organisatoriska insatser. Här är några strategier att överväga:

Sätt tydliga gränser:

Lär dig att säga nej till extra uppgifter när du redan har fullt upp. Kommunicera dina begränsningar tydligt.

Prioritera och delegera:

Fokusera på de viktigaste uppgifterna och lär dig att delegera eller släppa mindre viktiga saker.

Ta regelbundna pauser:

Schemalägg korta pauser under arbetsdagen för att ladda batterierna.

Skapa rutiner för återhämtning:

Hitta aktiviteter utanför jobbet som ger dig energi och gör dem till en vana.

Förbättra din sömnhygien:

Prioritera god sömn genom regelbundna sovtider och avkopplande kvällsrutiner.

Motionera regelbundet:

Fysisk aktivitet är en effektiv stresshanterare. Hitta en form som passar dig.

Öva mindfulness:

Meditation eller andra mindfulnessövningar kan hjälpa dig hantera stress bättre.

Sök socialt stöd:

Prata med kollegor, vänner eller en terapeut om din situation.

Som Johannes uttrycker det:

”Lär dig känna igen varningssignalerna, inse när du har för mycket, sluta kliva över dina egna gränser, dra i nödbromsen i god tid och bli en jävel på återhämtning.”

6. Vikten av arbetsplatsstöd vid utbrändhet

För att effektivt förebygga och hantera utbrändhet på arbetsplatsen krävs en stödjande arbetsmiljö.

Arbetsgivare kan bidra genom att:

 • Erbjuda flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
 • Säkerställa rimlig arbetsbelastning och tydliga rollbeskrivningar
 • Skapa en kultur som uppmuntrar balans mellan arbete och fritid
 • Erbjuda utbildning i stresshantering och självledarskap
 • Ge tillgång till företagshälsovård och psykologiskt stöd
 • Regelbundet utvärdera och förbättra arbetsmiljön
 • Skapa forum för öppen kommunikation kring stress och välmående

FAQ

Det beror på graden av utmattning och din arbetssituation. I tidiga stadier kan anpassningar på jobbet ofta räcka. Vid allvarligare utbrändhet kan sjukskrivning vara nödvändigt för att möjliggöra återhämtning. Diskutera med din läkare och arbetsgivare om lämpliga åtgärder.
Återhämtningstiden varierar men räkna med minst 3-6 månader, ofta längre. Fullständigt tillfrisknande kan ta 1-2 år. Viktigt är att ge processen tid och inte stressa tillbaka för snabbt. Med rätt stöd och livsstilsförändringar går det att bli helt återställd.
Börja med att tydligt kommunicera dina upplevelser och behov. Dokumentera situationer som ökar din stress. Om chefen inte lyssnar, vänd dig till HR, företagshälsovården eller ditt fackförbund. I vissa fall kan byte av arbetsplats vara nödvändigt för din hälsas skull.

Det här tar du med dig:

Kom ihåg, det är inte ett tecken på svaghet att be om hjälp. Tvärtom visar det på självinsikt och ansvarstagande att uppmärksamma stressen innan den eskalerar.